Nordisk Obligationsförvaltning AB är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga rådgivare på Nordisk Obligationsförvaltning AB är SwedSec-licensierade, vissa rådgivare är dessutom InsureSec-licensierade.

 

Förköpsinformation 

 

 

 

Compliance 

Nord Fondkommission AB

Grevgatan 55, 114 59 Stockholm

Org.nr: 556832-1342

Tel: 08-684 305 00

E-post: kontakt@nordfk.se

www.nordfk.se

 

Nord Fondkommission AB har av Finansinspektionen följande tillstånd 

– Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

– Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.

– Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

– Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.

– Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

– Verksamhet i form av förvaltarregistrering.

– Gränsöverskridande verksamhet inom EES.

 

Är du missnöjd med något? 

I så fall ska du i första hand vända dig till din rådgivare. Om du efter detta fortfarande upplever att situationen inte är löst kan du skicka in ett officiellt klagomål till Nord Fondkommission AB:s klagomålsansvarige. Kontaktuppgifter finns i förköpsinformationen.

Copyright © 2017

NORDISK OBLIGATIONSFÖRVALTNING 

BIRGER JARLSGATAN 12, 114 34 STOCKHOLM, TEL: 08-425 199 00

epost: info@nordiskobligationsforvaltning.se