Välkommen till Nordisk Obligationsförvaltning, 

Vi erbjuder börsneutrala investeringar i form av säkerställda företagsobligationer, krediter, alternativa fonder och annat med koppling till reala tillgångar. Vårt mål är att ge våra kunder 8-12 % per år i nettoavkastning, helt oberoende börsens utveckling. Vi har nått vårt mål, och överträffat det!
Vi sätter ihop portföljer med yttersta noggrannhet och strikt selektering. Våra råd ska vara tydligt motiverade med hänsyn till dina mål och din risknivå.
Trots vårt namn använder vi oss även av alternativa fonder, brygglån och direktlån för att balansera våra portföljer rätt. Säkerställda företagsobligationer är en stor del vår totala placeringsyta där vi jobbar tätt med marknadsledande arrangörer. Fonder finns det som bekant mängder av på marknaden men få passar in i vår filosofi om börsneutral placeringsyta. Därför väljer vi fonder utefter stabilitet, tillväxt och transparens. Våra fonder innehåller inga aktier, det är antingen reala tillgångar eller räntebärande papper.

En grundparameter för att uppnå en stabil avkastning är att undvika perioder med negativ utveckling. En annan grundparameter är riskhantering. Våra investeringsportföljer har olika riskprofiler för att vara anpassade till varje kunds önskemål. Vi tillhandahåller givetvis även enskilda placeringar och skräddarsydda portföljer också.

Placeringshorisont

Ibland behöver man ha sina pengar åtkomliga relativt snabbt och inte sitta fast i en tillgång som är villkorad på lång tid. För att möta våra kunders krav på olika löptider har vi alternativ som spänner mellan 1 månad och upp till flera år. Det är sällan man vill låsa upp allt sitt kapital i långsiktiga placeringar och ett vanligt bankkonto vill man helst inte har för mycket pengar på med tanke på räntan. Vi erbjuder alternativ där du kan ha pengarna någon månad i taget med möjlighet till en relativt sett, bra avkastning till en låg risk. Du kanske ska använda pengarna till något visst ändamål, men inte just nu? Ränteutbetalningar från utdelande fonder och obligationer kan också med fördel placeras här.

Vår prismodell är Nettodepå

Vi tillämpar sk Nettodepå som sänker våra kunders avgifter. Sättet vi tar betalt på gör att vi ALLTID sitter i samma båt som våra kunder gör. Vår ersättning är beroende av att våra kunders placeringar går bra helt enkelt.

Förenklat kan man säga att vi köper in dina placeringar med avgiftsrabatter. De kostnader som historiskt sett har funnits med i fonder och försäkringar har vi förhandlat ner till dig genom att ta bort vår egen ersättning som kom utifrån de kostnaderna. Vi vill hellre få betalt när vi verkligen gör ett bra jobb åt dig! Därför tillämpar vi en vinstdelningsmodell s.k performance fee . En mindre del av avkastningen går till oss. Rättvist och skäligt precis som det ska vara. Se exempel på hur vår modell blir i siffror under Nyheter, Lägre kostnader.