Fonderna lämpar sig väl för placeringar via ISK eller försäkring men även för direktinvesteringar. Din placeringshorisont är en viktig faktor i valet av fond. Fonderna har olika förutsättningar så för att du ska få det som är absolut mest rätt för dig, prata med oss!

Vi har valt ut ett fåtal fonder som väl lever upp till våra krav på stabilitet och tillväxt inom riskklasserna 2 och 3 (låg risk). Vår filosofi grundar sig på att våra kunder ska vara börsneutrala i sina investeringar, varför fonderna vi erbjuder innehåller räntebärande papper, krediter eller reala tillgångar. Vi erbjuder även investeringsportföljer i olika riskklasser där fonder är del av placeringsytan. Läs gärna mer om våra portföljer i Portföljexempel.

Fond Förvaltare 2018 I år
Scandinavian Credit Fund Kreditfonden 8,13%
Case Safe Play Casefonder AB 4,9%
Nordic Cross Small Cap Edge Nordic Cross Asset Management 10,7% tom 11:e sept 2018
Priornilsson Realinvest A Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB 16,01%
Nordic Cross Credit Edge Nordic Cross Asset Management