Kommande obligation R.E.D 2

R.E.D Real Estate Development FKH AB ger ut Obligation 2 i februari.

Bolaget gav i November 2018 ut en obligation på 24mkr. Nu går bolaget in i fas 2 och ger ut en obligation till på 16mkr som blir den sista för pågående projekt. Den begränsade volymen gör att den förmodligen blir fulltecknad relativt fort varför vi rekommenderar dig att ta kontakt med din Rådgivare omgående om du är intresserad och vill har mer information.