Nordisk Obligationsförvaltning AB är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga rådgivare på Nordisk Obligationsförvaltning AB är SwedSec-licensierade.

Förköpsinformation – Ladda ner pdf

Förköpsinformation (233 nedladdningar)
Prislista (225 nedladdningar)

 

Compliance 

Nord Fondkommission AB
Grevgatan 55, 114 59 Stockholm
Org.nr: 556832-1342
Tel: 08-684 305 00
E-post: kontakt@nordfk.se
www.nordfk.se

Nord Fondkommission AB har av Finansinspektionen följande tillstånd: 

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering.
  • Gränsöverskridande verksamhet inom EES.

 

Är du missnöjd med något? 

I så fall ska du i första hand vända dig till din rådgivare. Om du efter detta fortfarande upplever att situationen inte är löst kan du skicka in ett officiellt klagomål till Nord Fondkommission AB:s klagomålsansvarige. Kontaktuppgifter finns i förköpsinformationen.