Cash portföljen

Passar för: Alternativ till bankkonto för företag och privatpersoner.
Riskklass: 3 av 7 (Låg risk)
Sparhorisont: Lämplig för placeringar kortare än 12 månader
Insättningar/uttag: Utan kostnad. 45 % av portföljen kan återföras till ditt konto inom max sju bankdagar. Resterande 55 % kan återföras inom 30 dagar.

Fond A Obligationsfond till 55% av portföljen
Övriga fonder är blandade och innehåller aktier, derivat, reala tillgångar och räntor

Nettoavkastning (efter avgifter)
2018: 10,62 %