Private placement portföljen

Passar för: Företag och privatpersoner med tidigare erfarenhet och kunskap om placeringar och som söker ett alternativ till börsen, samt en god avkastning, oavsett börsens utveckling, till en moderat risk.
Riskklass: 5 av 7 (Medelhög risk)
Sparhorisont: 3 år och uppåt.
Insättningar/uttag: Utan kostnad. Uttag är begränsade för 70 % av portföljen (löptider på mellan 12-24 månader i snitt). För 15 % av portföljen kan uttag ske månadsvis och för ytterligare 15 % kan uttag ske kvartalsvis.

Fond A (Alternativ Investerings Fond) 15 % vikt (96 % positiva månader sedan start, 2 år sedan)
Fond B (Special fond) 15 % vikt (93 % positiva månader sedan start, 5 år sedan)
Private placement 70 % vikt

Nettoavkastning (efter avgifter)
2017: 14,13%