Stabila portföljen

Passar för: Företag och privatpersoner som vill ha ett alternativ till börsen och möjlighet till en god avkastning, oavsett börsens utveckling, till en låg risk.
Riskklass: 4 av 7 (Medel risk)
Sparhorisont: Två år och uppåt
Insättningar/uttag: Utan kostnad. Uttag är begränsad för 40% av portföljen (löptider mellan 12-24 månader i snitt). Resterande 60% kan tas ut månadsvis.

Fonder med reala tillgångar, obligationer, derivat, aktier till en vikt av 60% i portföljen

Private placement, säkerställda företagsobligationer till en vikt av 40% i portföljen

Nettoavkastning (efter avgifter)
2018: 11,73 %                      2017: 11,16 %