Ny fond, Case Safe Play

Safe Play är en alternativ räntefond som investerar i företagsobligationer på den nordeuropeiska marknaden och fonden fick 2017 pris som bästa företagsobligationsfond av Morningstar samt bästa räntefond av Fondmarknaden. Fonden är väldiversifierad och investerar minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet