NY LANSERING – Nordic Cross Credit Edge

Målsättning att skapa en hög avkastning över 6% efter avgift.
• Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden.
• Fonden har en dynamiskt driven investeringsprocess som kombinerar en kvantitativ strategi med fundamental kreditanalys.
• Kreditexponeringen i fondens kvantitativa del är volatilitetstyrd och begränsar kreditrisken i portföljen vid turbulens, samtidigt som kreditexponeringen i strategin ökar vid mindre marknadsturbulens.
• Fondens fundamentala kreditanalys bygger på en traditionell ”bottom-up” bolagsanalys. Delmandatet avser att dra nytta av uppkomna prisanomalier när exempelvis likviditetspremier på företagsobligationer stiger.
• Fonden skyddar löpande valutarisken och har möjlighet att skydda kreditrisk och durationsrisk.