Nedan finns obligationer, brygglån, preferensaktier och direktlån presenterade i korthet. Det finns både publika och icke publika placeringar vilket gör att vi inte alltid får skriva exakt vad det egentligen är. Enklare grundförutsättningar kan vi redovisa publikt men viss annan information får vi endast förmedla direkt till intressent. Är det någon placering nedan du vill veta mer om ska du kontakta oss. Vi uppdaterar datum för återbetalningar löpande.

Säkerställda företagsobligationer presenteras ofta i seminarieform inför lansering och start för obligationen. Information om nya obligationer finns under fliken Nyheter. Vid presentationerna är oftast emittenten själv med och presenterar sig och beskriver sitt bolags projekt. Arrangören av obligationen bjuder in mäklare och deras kunder till presentationen, så är du intresserad av att delta vid ett sådant tillfälle ska du kontakta oss så snart som möjligt.
Teckningstiden för obligationer varierar från några dagar till ett par veckor som längst och det är inte alltid alla hinner med som vill, då emissionen kan fulltecknas under pågående teckningsperiod. För att säkerställa att du hinner med är det bra om allt är förberett för att göra sin investering. Kontakta oss så hjälper vi dig med det som krävs, så är du redo när det dyker upp en obligation du vill vara med på.

Obligation Återbetalning Arrangör Volym Ränta per 12 månader
Obligation Återbetalning Arrangör Volym Ränta per 12 månader
Trygghem Projekt 1 2020-05-20 Jool Capital 250 Mkr 10,5%
Hancap 2019-10-11 Jool Capital 200 Mr 10%
RSS Nordic: Gävle Sätra 2018-07-17 Nord Fondkommission 30 Mkr 10%
RSS Nynäshamn 2018-03-13 Nord Fondkommission 30 Mkr 10%
Runway Safe Sweden AB 2018-08-30 Jool Capital 70 Mkr 13%
Koggbron AB 2019-05-14 Jool Capital 325 Mkr 12%
Private placements 2019-09-16 Nord Fondkommison 24.1 Mkr 15%
Preferens aktie (private placements) 2022-02-22 Nord Fondkommison 24 Mkr 10% till 16%
Cimco Marine AB 2021-02-21 JOOL Capital 80 Mkr 10.75%
Filago 2019-09-20 JOOL Capital 140 Mkr 12%
Gefion-Niels Juels Gade 9-13 Junior 2020-05-12 JOOL Capital 62 Mkr 15%
Gefion-Niels Juels Gade 9-13 Senior 2019-12-12 JOOL Capital 145 Mkr 10%
Gemma Properties 125M 2018-11-30 JOOL Capital 125 Mkr 8%
GG Development 3 APS Junior 2019-03-25 JOOL Capital 40 Mkr 18%
GG Development 3 APS Senior 100 M 2019-03-25 JOOL Capital 100 Mkr 10%
GG Tobaksvejen 2C Holding 2018-08-18 JOOL Capital 65 Mkr 9%
Gemma Properties Brygglån 2018-12-13 JOOL Capital 140 Mkr 13%
Golf Hotel Læsø Bond 70M 2018-12-28 JOOL Capital 70 Mkr 12%
Grundingen Bond 100M 2020-09-22 JOOL Capital 100 Mkr 6%
Hancap AB 16/19 2019-08-31 JOOL Capital 460 Mkr 10%
Hultqvist Alfa AB 2020-08-31 JOOL Capital 65 Mkr 11%
Koggbron - Malmö Katrinelund 27 AB Senior 2020-10-20 JOOL Capital 155 Mkr 6%
oggbron - Malmö Katrinelund 27 AB (publ) - Senior 2020-10-20 JOOL Captial 155 Mkr 6%
Koggbron Projekt AB 2019-03-24 JOOL Capital 350 Mkr 11,5%
Solnes BL 2019-11-04 JOOL Capital 75 Mkr 11%
Trinitas Fastigheter AB 2020-12-21 JOOL Capital 115 Mkr 10%
Trygghem Bostads AB 2020-05-22 JOOL Capital 250 Mkr 10.5%
Private placements GBR Fas 1 2019-02-23 Direktlån 17 Mkr 24%
BioFish Holding AS 2021-04-05 JOOL Markets 50 Mkr 11%
Gefion Group Holdco ApS 2020-03-23 JOOL Markets 50 Mkr 12%
Obligation Talkpool AB 2020-07-01 Nord Fondkommission 24 Mkr 10%
Private placements 2019-09-02 13 Mkr 20%
R.E.D. Real Estate Development FKH AB 2020-11-01 Nord Fondkommission 24 Mkr 12%
R.E.D Real Estate Development FKH AB 2020-11-05 Nord Fondkommission 16 mkr 12%
Waxy 2020-12-19 Nord Fondkommission 50 mkr 12%
Obligation Återbetalning Arrangör Volym Ränta per 12 månader
Preservia 2017-12-06 Eminova 55 Mkr 11%
Real Holding BL 2018-03-14 JOOL Capital 45 Mkr 15%