Cash portföljen

Passar för: Alternativ till bankkonto för företag och privatpersoner.

Passar för: Alternativ till bankkonto för företag och privatpersoner.
Riskklass: 2 av 7 (Låg risk)
Sparhorisont: Lämplig för placeringar kortare än 12 månader
Insättningar/uttag: Utan kostnad. 75 % av portföljen kan återföras till ditt konto inom max tre bankdagar. Resterande 25 % kan återföras inom 30 dagar.

Fond A (Alternativ Investerings Fond) 25 % vikt
Fond B (UCITS fond) 75 % vikt

Nettoavkastning (efter avgifter)
2017: 4,22 %