Private placement portföljen

Passar för: Företag och privatpersoner med tidigare erfarenhet och kunskap om placeringar och som söker ett alternativ till börsen, samt en god avkastning, oavsett börsens utveckling, till en moderat risk.

Passar för: Företag och privatpersoner med tidigare erfarenhet och kunskap om placeringar och som söker ett alternativ till börsen, samt en god avkastning, oavsett börsens utveckling, till en moderat risk.
Riskklass: 5 av 7 (Medelhög risk)
Sparhorisont: 3 år och uppåt.
Insättningar/uttag: Utan kostnad. Uttag är begränsade för 70 % av portföljen (löptider på mellan 12-24 månader i snitt). För 15 % av portföljen kan uttag ske månadsvis och för ytterligare 15 % kan uttag ske kvartalsvis.

Fonder med reala tillgångar, obligationer, derivat, aktier till en vikt av 30%
Private placement, säkerställda företagsobligationer till en vikt av 70%

Nettoavkastning (efter avgifter)
2018: 14,14%