Stabila portföljen

Passar för: Företag och privatpersoner som vill ha ett alternativ till börsen och möjlighet till en god avkastning, oavsett börsens utveckling, till en låg risk.

Passar för: Företag och privatpersoner som vill ha ett alternativ till börsen och möjlighet till en god avkastning, oavsett börsens utveckling, till en låg risk.
Riskklass: 2,5 av 7 (Låg risk)
Sparhorisont: Två år och uppåt
Insättningar/uttag: Utan kostnad. Köp och sälj sker månadsvis och för 50 % av portföljen sker försäljning kvartalsvis.

Fond A (Alternativ Investerings Fond) 50 % vikt (96 % positiva månader sedan start, 2 år sedan)
Fond B (Special fond) 50 % vikt (93 % positiva månader sedan start, 5 år sedan)

Nettoavkastning (efter avgifter)
2017: 11,16 %                      2016: 9,98 %