Nordisk Obligationsförvaltning är ett ungt företag med lång samlad erfarenhet som erbjuder finansiella produkter i reala tillgångar. Vi förmedlar säkerställda företagsobligationer, fonder och brygglån till privatpersoner och företag genom Offentliga erbjudanden eller genom Private Placements. Kring detta erbjuder vi rådgivning och information i personliga möten samt i seminarieform, där vi noggrant och pedagogiskt förklarar hur den nya marknaden med finansieringslösningar fungerar samt de finansiella instrument som är kopplade till det. I nästa steg tittar vi på hur dessa investeringar passar för just dig. 

Förändringar i regelverk från EU och myndigheter samt marknadsmässiga faktorer har lett till att ett nytt segment har börjat växa fram inom säkerställda företagsobligationer. Detta segment har i princip inte funnits tidigare men har vuxit kraftigt de senaste åren, om än från en låg nivå. Ett visst antal av de säkerställda företagsobligationerna som ges ut på marknaden erbjuder en hög riskjusterad avkastning med tydliga och förmånliga säkerhetsstrukturer. Tillsammans skapar detta något som skiljer sig från mängden i den komplexa produktfloran inom placeringar.

Risken i dessa företagsobligationer är mycket konkret, till skillnad från den teoretiska och abstrakta risken man ställs inför i aktiefonder och flertalet andra finansiella instrument. Att kunna erbjuda kunder en placering som är helt transparent och konkret till en god riskjusterad avkastning är en av anledningarna till att Nordisk Obligationsförvaltning AB bildades. Vårt fokus är att erbjuda hög riskjusterad avkastning samtidigt som du som investerare förstår vad du investerat i.

Samarbetspartners